Izaberi zdravlje logotip

Ovdje ste: Neprijatelji zdravlja / Poremećaji spolnih funkcija / Cjepivo za HPV u Hrvatskoj

Cjepivo za HPV u Hrvatskoj

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, u ožujku 2007. godine, odobrila je cjepivo «Gardasil», proizvođača MSD, kao prvo i za sada jedino cjepivo za prevenciju raka vrata maternice koje je dostupno u Hrvatskoj.
Gardasil je četverovalentno, rekombinantno cjepivo, protiv 4 tipa humanog papiloma virusa (HPV) i to tipova 6, 11, 16 i 18. Navedeni tipovi HPV imaju najveći onkogeni potencijal i mogu, nakon određenog broja godina, kod inficirane osobe izazvati nastanak prekanceroznih lezija na vratu maternice a u konačnici i karcinom cerviksa.
Cjepivo je odobreno za uporabu i cijepljenje kod djece i adolescenata u dobi od 9-15 godina i u žena u dobi od 16-26 godina.
Cjepivo se primjenjuje u tri zasebne doze, pri čemu se druge dvije doze daju 2 i 6 mjeseci nakon prvog cijepljenja.
HPV tipovi 16 i 18 odgovorni su za 50 % CIN II lezija, te približno 70 % slučajeva raka vrata maternice, neinvazivnih cervikalnih tipova karcinoma i prekanceroza rodnice i stidnice.
Ostala dva HPV tipa obuhvaćena cjepivom, tip 6 i 11, u 90 % slučajeva predstavljaju uzročnike nastanka genitalnih bradavica.
Učinkovitost cjepiva ispitivana je u studiji u kojoj je sudjelovalo 20 541 žena u dobi između 16 i 26 godina, a sudionice su praćene do pet godina nakon uključenja u studiju.
U razdoblju praćenja cjepivo je iskazalo 100 % zaštitu žena koje nisu prethodno bile izložene odgovarajućim tipovima HPV virusa.
Gardasil je u lipnju 2006. godine odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA), a u listopadu 2006. i Europska komisija za lijekove (EMEA).
U nekim zemljama poput, cjepivo se već nalazi u rutinskom kalendaru cijepljenja (SAD, Australija, Italija i Kanada).
Preporuke za dob cijepljenja razlikuju se od zemlje do zemlje, pa se tako u Australiji cijepe djevojčice između 12 i 13 godine, u Kanadi djevojčice i žene u dobi od 9 do 26 godine, a u SAD od 11 do 26 godine, a po preporuci liječnika već i sa 9-10 godina.
Obzirom da je rak vrata maternice drugi najčešći uzrok smrti od raka među mladim ženama (15-44 godine) u Europi, te da samo u Hrvatskoj od posljedica karcinoma vrata maternice umre svaki treći dan jedna žena, ovakvo cjepivo svakako predstavlja napredak u smislu prevencije malignih bolesti.


Izvorište: MEDIX
Joomlart