Izaberi zdravlje logotip

Ovdje ste: Neprijatelji zdravlja / Metabolički sindrom / Statini smanjuju rizik ponovnog moždanog udara

Statini smanjuju rizik ponovnog moždanog udara

mozak.jpg Pretile osobe gotovo redovno imaju povišenu razinu kolesterola i triglicerida u krvi. Idealni način vraćanja i održavanja kolesterola i triglicerida na normalnu razinu je dijeta. Ukoliko se dijeteskim mjerama povišena razina kolesterola i triglicerida ne može značajnije spustiti tada je neophodno primjeniti lijekove za snižavanje povišene razine masnoća u krvi. Hipolipemici su potrebni pogotovo kod osoba koje pate od dijabetesa i srčanih bolest, a ponekad se moraju primjeniti i kod osoba kojima je visoki kolesterol jedini problem, ali u obitelji imaju slučajeva ateroskleroze. Dvije su glavne strategije - smanjiti apsorpciju masnoća u probavnom sustavu ili blokirati sintezu novih masnoća u jetri i pojačanje učinka tkivne lipoprotein lipaze.  Novo istraživanje objavljeno u New England Journal of Medicine podržava korištenje statina, lijeka koji snižava razinu kolesterola u krvi, nakon moždanog udara, čak i u pacijenata bez prijašnje bolesti srca. Pacijenti koji su doživjeli moždani udar i nisu bolovali od srčane bolesti, a koristili su statine, uključujući lijekova tvorničkih naziva Lipitor, Pravachol i Zocor, smanjili su rizik doživljavanja drugog moždanog udara u sljedećih 5 godina za 16%.

Autori gorenavedenog istraživanja su se složili da je terapija statinima sastavni dio terapije nakon moždanog udara. U istraživanju je bio uključen 4 731 ispitanik koji su doživjeli moždani udar, u 405 medicinskih centara širom svijeta. Dvije trećine pacijenata je imalo ishemični moždani udar, uzrokovanim potpunim začepljenjem neke od arterija mozga, trećina ispitanika pertrpjelo je TIA-u ili tranzitornu ishemičku ataku, uzrokovanu kratkotrajnim začepljenjem neke od arterija mozga. Samo 2% pacijenata je imalo hemoragični moždani udar, urokovan krvarenjem iz krvne žile mozga. Iako su skoro svi pacijenti uzimali Aspirin ili sličan lijek u svrhu smanjenja zgrušavanja krvi, dodavanjem statina Lipitora u uobičajenu terapiju nakon moždanog udara, smanjila se incidencija ili pojavnost drugog moždanog udara za 16% u sljedećih 5 godina, za razliku od grupe u kojoj pacijenti nisu uzimali statine. Bolje rezultate pokazali su pacijenti s ishemičnim moždanim udarom. U obje skupine je broj umrlih bio sličan, no u grupi onih koji su uzimali statine umrlo je 216 pacijenata za vrijeme studije, dok je u grupi koja nije uzimala statine umrlo 211. Znanstvenici su se složili da bi pacijenti s ishemičnim tipom moždanog udara svakako trebali dobiti statine u terpaiju nakon moždanog udara. No, naglašavaju da osobe koje su dobile moždani udar zbog ugruška koji je putovao iz srce u žile mozga, što je prisutno u 20% pacijenata, ne bi smjeli uzimati statine.
Joomlart