Izaberi zdravlje logotip

Ovdje ste: Fizičko zdravlje / Dodaci prehrani / Novi lijek bi mogao pomoći u reguliranju tjelesne težine i smanjenju incidencije

Novi lijek bi mogao pomoći u reguliranju tjelesne težine i smanjenju incidencije

tablete.jpg Nova istraživanja pokazju da se dijetom, promjenama načina života i uzimanjem novog lijeka
mogu ne samo izgubiti suvišni kilogrami, nego i spriječiti vraćanje prekomjerne tjelesne
težine.
Također se ovaj način terapije povezuje i sa smanjenom incidencijeom dijabetesa tip 2.Lijek,
generičkim imenom orlistat, smanjuje količinu masti koja se apsorbira u crijevima i na taj
način utječe na smanjenje tjelesne težine. Istraživanja pokazuju da omogućuje veće smanjenje
tjelesne težine nego samo mijenjanjem načina života.
U istraživanje je bilo uključeno 383 pretilih odraslih. Cilj istraživanja je bila dokazati
može li se uspješno spriječiti povratak neželjenih kilograma. Prosječan broj izgubljenih
kilograma je bio 14.4, uz pomoć lijeka i 8-tjedne dijete bogate proteinima i vrlo niskih
energetskih vrijednosti.Neki pacijenti su ipak vratili neželjene kilograme, u gru pi
pacijenata koji su koristili lijek prosječno 4.6 kg, a u grupi koja nije koristila lijek 7.0
kg.
U grupi pacijenata koji su koristili orlistat prosječno smanjenje opsega struka je bilo 2-3
cm više nego u grupi koja nije koristila Xenical.
Tokom istraživanja koje je trajalo 3 godine, u grupi pacijenata koji su koristili orlistat
samo je 8 od 153 pacijenata obolilo od dijabetesa tip 2.
Zaključak istraživanja je da bi orlistat mogao biti koristan dodatak konvencionalnoj dijeti
i promjeni načina života u pretilih pacijenata koji imaju visoki rizik obolijevanja od
dijabetesa tip 2.

Joomlart